Uttalelse Energi og klimaplan Sola Kommune

Sola Venstres miljøgruppe har uttalt seg kritisk til kommunedelplan for energi og klima i Sola kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Solabladet hadde 26. august også en god artikkel hvor kritikken fra Sola Venstre ble fremsatt.
Kommunedelplan for energi og klima slik den er lagt ut til høring mangler konkrete og målbare målsettinger. Man kan oppfatte kommunen som handlingssvak med mangel på styring og ansvarsfølelse. Sola Venstre mener at Sola kommune ikke tar ansvar for å gjennomføre de tiltak som må til for å overholde våre nasjonale og regionale forpliktelser i henhold til internasjonale mål for energi og miljø.En ny plan med spesifikke tiltak må derfor utvikles og presenteres til høring i løpet av høsten 2010.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**