-Det nytter å kjempe: 11 nye millioner til Sigdalsvegen

Varaordfører i Sigdal og fylkesvaraordfører Runolv Stegane(V) har helt siden han kom på fylkestinget i 2003 ved mange anledninger tatt opp den dårlige vegstandarden i Sigdal.
-Det har ikke alltid vært like lett, men det er viktig å holde trykket i slike saker, sier Stegane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Tungt å få gehør

Runolv Stegane

Foto: Rune Nikolaisen

-Det var tungt å få gehør i begynnelsen, og forslag opp å få RV 287 inn i Nasjonal Transportplan falt. Men i ettertid har fylkeskommunen gått med at Sigdal forskutterer penger. Derfor er det spesielt gledelig at det nå er vedtatt å tilføre Sigdalsvegen 11 friske millioner, uten forskuttering, slik at opprustninga mellom Hole og Foss bru kan fortsette fram til Bergerud i Nedre Eggedal i 2011, sier Stegane.

I 2006 godtok fylkestinget at Sigdal kunne forskuttere 25 millioner for strekninga Prestfoss – Hørja. Pengene får kommunen igjen i 2013. Dette vedtok fylkestinget i fjor sommer, samtidig med at det ble godkjent forskuttering for ytterligere 40 millioner kroner til opprustninga som nå pågår mellom Hole og Foss bru. Sigdal får igjen pengene innen 2018.

– Men alle som kjører Sigdalsvegen opplever at vegen kanskje er enda dårligere fra Foss bru til Bergerud, og det er uforståelig for folk flest at arbeidene stoppes ved Foss bru. Derfor er det ekstra gledelig at fylkeskommunen har vært lydhør. Denne uka bevilga Hovedutvalget for samferdsel 11 millioner kroner til nødvendig opprusting på det som nå heter Fylkesveg 287, etter at fylkeskommunen tok over ansvaret for riksvegene fra januar i år, forteller Stegane.

Det hører med til historien at den potten fylkespolitikerne hadde til fordeling på ekstra opprustning på fylkesvegene i Buskerud var på 54 millioner kroner. 11 av disse millionene havna altså i Sigdal.

Fylkestingets behandling i 2009

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**