Lærerikt bedriftsbesøk hos Sintef

På fredag var Ina Spinnanger, Magne Mæhre og Jon Gunnes på bedriftsbesøk til SINTEFs kommersialiseringsselskap SINVENT. I forbindelse med Venstres kampanje om å besøke 1000 bedrifter så har Trondheim Venstre med dette besøkt et viktig selskap som har som hovedformål å kommersialisere varer og tjenester som er skapt i SINTEF-selskapene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Her kan dere lese mer om selskapet.

Bakgrunnen for bedriftskampanje er at Venstre er opptatt av verdiskaping — og av hva Norge skal leve av utenom oljen de neste tiårene. Målet er å lære mer om hvilke behov næringslivet har, og hva vi som politikere kan gjøre for å legge til rette for vekst.
— Skal vi klare å skape nye arbeidsplasser her i landet, må vi være kreative og effektive. Og nå reiser vi rundt for å høre hvordan vi politikere bør jobbe for å bidra til dette, sier Jon Gunnes, som er gruppeleder for Venstre i Trondheim.

 Ina Roll Spinnangr, Magne Mæhre og Jon Gunnes fra Trondheim Venstre på bedriftsbesøk hos Sintef.

Ina Roll Spinnangr, Magne Mæhre og Jon Gunnes fra Trondheim Venstre på bedriftsbesøk hos Sintef.
Foto: Sintef

Trenger risikovillig kapital
Informasjonsleder i i Sintef, Svein Tønseth hadde skaffet en meget god informator gjennom administrerende direktør Anders Lian. Han gikk gjennom hvordan bedriften jobbet for å etablere nye bedrifter og ikke minst skaffe penger til å komme i gang. Her ligger det store utfordringer. Her må det være risikovillig kapital som "tåler" å være langsiktig. En bedrift som skal ut i markedet kan ikke forvente god inntjening før etter 7-10 år, derfor kan man være avhengig av startkapital og kanskje noe refinansiering. I Trøndelag er det noen investerings – selskap som begynner å bli veldig gode på dette. – Samfunnet og Sintef er avhengig av store offentlige bidrag hvis vi skal klare å skaffe oss en posisjon som kunnskapssamfunn med stor verdiskapning på resultater fra forskningen, var Anders Lian sitt klare budskap.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**