1000 bedrifter på 20 dager

Venstre ønsker et nyskapende Norge. Det er et selvstendig mål for Venstre at flere starter egen bedrift og at flere tar makten over egen arbeidsdag. Også av hensyn til maktspredning er det viktig med selvstendig næringsdrivende og flere små bedrifter. Det offentlige virkemiddelapparatet må derfor stimulere til omstilling og nyskaping.

Politikk som er bra for de små bedriftene er nesten uten unntak fra for de store, men ikke nødvendigvis motsatt. Derfor er Venstre særlig opptatt av gode rammevilkår for småbedriftene og for selvstendig næringsdrivende.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Kampanje — bedriftsbesøk også i Verdal.
Venstres bedriftskampanje høsten 2010 er en lytte-og-lære-kampanje. Målet er å få større innsikt i hverdagen til bedrifts-Norge, og forberede vårt grunnlag for den nasjonale, regionale og kommunale næringspolitikken vår. Kampanjen er også en del av arbeidet med en ny næringspolitisk plattform som skal behandles på Venstres landsmøte i 2011. Et eget utvalg er i ferd med å skrive plattformen, som vil baseres blant annet på de mange innspillene som mottas gjennom kampanjen.

Gjennom kampanjen er Venstre særlig interessert i å få innspill om vilkårene for bedriften, både gjennom lokal tilrettelegging og nasjonale rammebetingelser. Vi vil gjerne få konkrete tips om tiltak Venstre bør følge opp i kommunestyret, fylkesting og Stortinget.

Verdal Venstre deltar i kampanjen og vil sende inn våre inntrykk til Venstre sentralt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**