Engerdal som Miljøfyrtårnkommune!

Engerdal Venstre gleder seg over at Engerdal kommune deltar i miljøfyrtårnordningen og blir en miljøfyrtårnkommune.

Dette er bra og gir et grønt håp for fremtiden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Engerdal kommune deltar i nå i miljøfyrtårnordningen, det ble bestemt på formannskapsmøtet 31.08.10.

Det er gledelige lysegrønne nyheter 🙂

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**