Vihovde i rusdebatt

Venstres May Britt Vihovde deltok i foreningen Samtid sin rusdebatt i Haugesund den 14. september.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Temaet for debatten var Stoltenberg-utvalgets nylig fremlagte rapport om fremtiden til norsk narkotikapolitikk. Denne rapporten foreslår blant annet et tidsbegrenset forsøksprosjekt med heroinbehandling, alternative straffereaksjoner ved narkotikalovbrudd og statlig overtakelse av kommunale ansvarsområder i rusomsorgen.

I debatten viste Vihovde til at Venstre har programfestet å innføre et prøveprosjekt med heroinassistert behandling for de aller tyngste brukerne som ikke har hatt nytte av annen
medikamentell behandling. Hun viste også til at Venstres justisministerDørum i sin tid startet arbeidet med å innføre narkotikaprogram med domstolskontroll og viktigheten av et botilbud med oppfølging til de rusmiddelavhengige.

Under debatten ble også Kontrollutvalget sin forvaltningsrevisjon av rusomsorgen i Haugesund kommune diskutert. Denne rapporten konkluderer med at kommunens tjenestetilbud til de rusmiddelavhengige ikke er godt nok, og at boligtilbudet er en hovedutfordring. Bystyret skal behandle rapporten den 22. september.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**