Jan Roger Olsen: det skal lagast ny strategiplan for Sørlandet sykehus

Sjukehusdirektør Jan Roger Olsen orienterte bystyremedlemene om arbeidet med ny strategiplan for sjukehuset i landsdelen i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Jan Roger Olsen

Jan Roger Olsen

Foto: Jan Kløvstad

ga ei omfattande orientering, der sjukehusstrukturen står fast:

– Basisfunksjonar ved alle tre sjukehus, i Flekkefjord, Arendal og Kristiansand
– lokalsjukehusfunksjonar inkl fødetilbod og akuttfunksjonar for nærområdet
– ulike vaktordningar, tilpassa øvrige funksjonar og øyeblikkelighjelpsbelastning

Det skal vere spesialiserte elektive funksjonar i Arendal og spesialiserte akuttfunksjonar i Kristiansand, med unnatak for PCI (hjertesenteret) i Arendal.
Nytt sjukehus på Sørlandet kan/vil kome tidlegast om 20 år.

– Vi har tre sjukehus, og skal ha det. Vi er avhengige av å ha alle tre sjukehusa velfungerande for å kunne gi det tilbodet vi har plikt til å gi folk i landsdelen, sa Jan Roger Olsen, og la til: – Det er ikkje mogleg å gi godt nok tilbod utan eit velfungerande sjukehus i Arendal.

Olsen sa også at både Østfold, Oslo, Buskerud og Innlandet står langt foran Sørlandet i køen for å bygge nytt sjukehus. Så om noen VIL bygge nytt felles sjukehus for landsdelen nå, er det totalt urealistisk.

Sjå meir på www.sshf.no, der Olsens manuskript blir lagt ut etter kvart.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**