– Vil ha strenge krav til oljeindustrien

Som et ledd i Venstres bedriftskampanje, besøkte Trondheim Venstre fredag bedriften Exprosoft, som utvikler verktøy og tjenester for bedre brønnsikkerhet på sokkelen. Et av budskapene deres var at oljeselskapene både må tvinges og inspireres til å investere i teknologiutvikling for å øke sikkerheten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Les mer om Venstres bedriftskampanje.
På møtet deltok Einar Molnes og Per Holand fra Exprosoft. Fra Venstre møtte kommunalråd Jon Gunnes, bystyremedlem Guri Melby og lokallagsleder Magne Mæhre.

 Illustrasjonsfoto.

Illustrasjonsfoto.
Foto: Microsoft

Bedriften er en knoppskyting fra Sintef-miljøet, i likhet med mange andre kompetansebedrifter i regionen. De utvikler dataverktøy for bedret brønnsikkerhet, integritet og pålitelighet, og de hjelper olje- og gasselskaper med kvalitetssikring, risikoanalyser og pålitelighetsanalyser. (Mer om bedriften her).

Exprosoft er en bedrift i vekst, og de var stort sett svært positive til mulighetene for å lykkes med sin bedrift: “Å drive teknologibedrift i Norge har vært en opptur”, uttalte administrerende direktør Einar Molnes. Han påpekte imidlertid at formuesskatten var en belastning for eierne, og at Skattefunn-ordningen dessverre er blitt så utvannet de siste årene at det ikke lenger er verdt å skrive søknader. “Det kreves store kostnader for å utvikle nye produkter, og til det skulle vi gjerne hatt bedre støtteordninger”, sa Molnes.

Trondheim en attraktiv by
Både Molnes og Holand framhevet at Trondheim var en attraktiv by å drive næringsvirksomhet til. “På grunn av nærheten til NTNU har vi god tilgang på kompetent arbeidskraft, og vi ser også at mange ønsker seg til Trondheim, og de ønsker å bli her, på grunn av alt det byen har å by på”, sa de. Men siden de er lokalisert i KLP-bygget, nært sentrum og med få parkeringsplasser, ønsket de seg et bedre kollektivtilbud.

Både gulrot og pisk

For Exprosoft er det viktig at oljeselskapene ser betydningen av å satse på sikkerhet, og derfor ønsket de seg både strengere krav til selskapene, samtidig som de etterlyste sterkere insentivordninger til å satse på utviklingen av ny teknologi. “Det vil bidra til både mer sikkerhet og mer nyskaping, noe som er positivt både for miljøet og for utviklingen av nye bedrifter”, sa de.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**