Innkaller til ekstra møte

Nes Venstre innkaller til ekstra gruppemøte 27. september i forbindelse med nominasjonsprosessen i Akershus Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Nes Venstre har tidligere denne måneden sendt inn forslag på 10 navn vi mente var aktuelle til å stå på fylkestingslista til Akershus Venstre. Nå har nominasjonskomiteen offentliggjort alle foreslåtte navn fra lokallagene, og ber nå om forslag på 10 navn i prioritert rekkefølge basert på innkomne forslag. Fristen for dette er 1. oktober.

Det innkalles derfor til ekstra gruppemøte mandag 27. september kl 1900 på rådhuset for å sette opp en slik liste.

Navnelisten er bekjentgjort på hjemmesiden til Akershus Venstre. Fra Nes Venstre er Åse Birgitte Skjærli, Sesselja Bigseth og Øystein Smidt foreslått som kandidater.

Vi vil også gå gjennom status for vår egen listestilling og programarbeid.

Vårt oppsatte gruppemøte 4. oktober vil gå som normalt med saker til formannskap og kommunestyre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**