Nybø ba om forsterket innsats for språkfagene

Venstres Iselin Nybø innledet til den årlige generaldebatten om Stavangerskolen i bystyret mandag kveld. Nybø er fungerende leder av kommunalstyret for oppvekst. Hun fokuserte på de mange gode resultatene, men rettet også blikket framover.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Iselin Nybø på talerstolen under Venstres Landsstyremøte i Oslo 6. mars 2010.

Foto: Daniel Rugaas

-Vi har lærere som hver dag utdanner og forbereder de kommende generasjonene i kunnskapssamfunnet: Går Stavanger fra oljeby til energiby, klarer vi å løse klimautfordringen, ja da vil det være våre læreres fortjeneste. Vi har skoleledere som står på det ytterste for sine ansatte og elever. Vi har en skolestab som arbeider med entusiasme og engasjement, sa Nybø som slo fast: -Det er summen av alle disse som gjør Stavangerskolen god og som ble gjorde at Stavanger fikk skoleeierprisen for 2009.

Nybø pekte også framover. – Av Stavanger kommunes 14800 elever har 1900 et annet morsmål enn norsk. Vi underviser i 39 ulike språk.
Nybø pekte på hvilken ressurs dette utgjør. -Det å kunne et språk som ikke alle kan, utgjør en kjemperessurs. Det er viktig for den enkelte, for skolen, for byen og for landet vårt. Nybø åpnet for at Stavangerskolen kan tilby flere fremmedspråk.

-Det andre overordnet viktige er å påpeke utfordringene knyttet til ressursfordelingen, sa Nybø. – Vi trenger å finne ressurser til lærernes etter- og videreutdanning. Vi ser at lærerne pålegges nye oppgaver som stjeler tid fra undervisningen. Dette er noe vi må ha kontinuterlig fokus på.

-Venstre er av den oppfatning at det å styrke lærernes kompetanse er det viktigste enkeltgrepet for å heve kvaliteten i skolen, sa Nybø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**