På ville sykkelveier

Når skal styringsflertallet i Moss slutte å misbruke innbyggernes skattepenger? I bystyret brukte Ap, SV og Rødt igjen penger de ikke har til et sykkelveiprosjekt vi ikke har bruk for. Konklusjonen var; Det koster jo bare en million i året.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


En million er mye når vi ikke har nok til flere lærere, nok til læremidler i skolen, nok til å støtte lokale lag og foreninger, nok til kulturskolen og lokale kulturtiltak. Det er mange som kunne brukt en million i året til noe som monnet.

På skolevei

Foto: Marianne

Venstre foreslo å prioritere det et enstemmig bystyre vedtok i mars 2008; En sikker skolevei til nye Nøkkeland skole ved å lage en overgang/undergang for de som bor på vestsiden av Osloveien i nordre bydel. Ap, SV og Rødt ville heller prioritere en gang- og sykkelvei fra Trolldalen til Tigerplassen.

Argumentet til styringsflertallet er at dette er portalen til nordre bydel og trenger en forskjønnelse. Nå er ikke Venstre mot gang- og sykkelvei og heller ikke mot forskjønnelse, men når vi har lite penger er det viktig hva vi prioriterer først. Derfor vil heller Venstre prioritere trygg skolevei på Kambo foran pen vei til Kambo.

Jeg er overbevist om at når høyspentmastene fra Kambo til Nesparken blir borte, vil utbyggere som ønsker å satse på det attraktive arealet i Trolldalen være med på å betale for gang- og sykkelvei der. Da hadde vi fått mer for pengene totalt sett. For de som styrer i byen er det derimot ikke så viktig med penger. Det er jo bare en million i året. For øvrig tilsvarer det litt under en prosent økning i eiendomsskatten.

Sindre Westerlund Mork
Gruppeleder i bystyret

Forhåndsomtale av saken på moss-avis.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**