Unge uføre på Agder: Hva gjør vi nå?

Som oppfølging til rapporten "Et liv jeg ikke valgte" inviterer Universitetet i Agder til en heldagskonferanse torsdag 25. november 2010.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Frå Universitetet i Agder:

Torunn Olsen

Foto: Jan Kløvstad

På bildet: Torunn S. Olsen presenterer rapporten på eit Venstreseminar i Arendal 6. september.

Unge uføre er et tema som Agderregionen må jobbe sammen om. Å snu dagens utvikling vil kreve en felles langsiktig satsing på barn og unges oppvekstvilkår.

Konferansen vil ha hovedfokus på hva lokale og regionale aktører kan gjøre for å redusere omfanget av unge uføre på Agder. Konferansen vil være løsningsorientert med vekt på tidlig intervensjon.

Målgruppa for konferansen er personer som jobber med eller har ansvar for barn og unges oppvekst, på kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå, samt andre som er opptatt av regional utvikling og levekår på Agder. Denne invitasjonen går således ut til samtlige kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn, politikere, NAV-kontor, leger og en rekke interesseorganisasjoner på Agder.

For at regionen skal få mest mulig igjen for konferansen, har tre kommuner av ulik størrelse blitt utfordret på forhånd til å uttale seg om hva de mener er viktig for å redusere omfanget av unge uføre i deres kommune. Hva førskolelærere, lærere, skolerådgivere, skolehelsetjenesten, ansatte i PPT og barnevernet, kommuneleger og skoletannleger, i henholdsvis Kristiansand, rimstad og Gjerstad kommuner, mener om dette, vil bli presentert på konferansen.

I lys av hva som kommer fram fra de tre kommunene, vil sentrale aktører fra ulike etater på Agder bli invitert til å svare på utfordringene og eventuelt fremme konkrete forslag til handling.

Sett av dagen nå!

Et detaljert program vil sendes ut i slutten av oktober
Konferansested: UiAs nye campus i Grimstad
Har du allerede bestemt deg? Meld din interesse til [email protected]

Rapporten og konferansen er finansiert av NAV Farve
Forsøksmidler arbeid og velferd

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**