Medlemsseminar: Idémyldring og politisk utvikling mot kommunevalget 2011

Grorud Venstre inviterer til arbeidsseminar for kreativ politisk utvikling. Seminaret er således en kickoff til det lokale programarbeidet. Målet er å finpolere prinsippene, menneskesynet og politikken vår og meisle fram viktige saker og arbeidsformer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Leif-Runar Forsth

Leif-Runar Forsth

Torsdag 30. september inviterer Grorud Venstre til arbeidsseminar for kreativ politisk utvikling. Seminaret er således en kickoff til det lokale programarbeidet til valgkampen i 2011. Målet er å finpolere prinsippene, menneskesynet og politikken vår og meisle fram viktige saker og arbeidsformer. Seminaret er ment å gi ny giv og inspirasjon for den enkelte og lokallaget som helhet. Seminaret ledes av Leif-Runar Forsth.

Arbeidsseminaret er åpent for alle medlemmer i Grorud Venstre. Invitasjonen går også til de andre bydelslagene i Groruddalen da vi har mye av de samme politiske utfordringene.

Tid og sted: torsdag 30. september 2010 kl. 18.00 — 21.00 på Venstres Hus, Møllergata 16

Påmelding og nærmere informasjon rettes til Leif-Runar Forsth på e-post: [email protected].

En kan også melde seg på seminaret på vår Facebook-side.

Temaer
Hvilke trender vil prege samfunnet og Groruddalen i årene framover?
Hvilke saker er viktige for Groruddalen?
Hvordan stemmer Venstres program overens med dette?
Hva kan og bør vi gjøre framover (konkretisering i lokallaget, de forskjellige verv og for de forskjellige medlemmer)?
Hvordan kommuniserer mennesker godt med hverandre ansikt til ansikt?
Hva gjør vi videre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**