Vil ha eget regnskap for Barnas bystyre

Manglende oppfølging av vedtak i Barnas bystyre har dessverre vært en gjenganger de siste årene. May Britt Vihovde foreslo derfor i sist bystyremøte at det i forbindelse med framlegging av årsregnskap for Haugesund kommune også ble framlagt et eget regnskap for Barnas bystyre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

May Britt Vihovde

Foto: John Leiv Dahlseng

Flere av bystyrets representanter påpekte den manglende oppfølgingen av vedtak i Barnas bystyre, da protokollen var oppe som referatsak. Det har ført til frustrasjon hos mange av representantene i Barnas bystyre at tiltak de har trodd skulle iverksettes ikke har blitt gjort noe med. Alle var enige om at dette er en dårlig innføring i demokratiet.

For at både de som møter i Barnas bystyre, og befolkningen forøvrig, skal ha tillitt til at vedtakene blir fulgt opp, og at de midlene barnas representanter fordeler blir brukt i tråd med vedtakene, foreslo derfor Venstre at det utarbeides et eget regnskap for Barnas bystyre, som en del av årsregnskapet for Haugesund kommune. Forslaget ble enstemmig vedtatt oversendt administrasjonen.

Barnas bystyre består av representanter fra alle byens skoler og de har 200 000 kroner til disposisjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**