Åpent møte om trafikksikkerhet torsdag 7.10

Lund KrF inviterer til åpent møte om trafikksikkerhet med hovedvekt på gang- og sykkelstier på Lundetun torsdag 7.10 (kl 19:30)
Lund venstre oppfordrer alle som har anledning til å møte opp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

sykkel-jente

Lund KrF ønsker å starte en debatt og avklare behovene for tiltak innen trafikksikkerhet i vårt lokalsamfunn. De skriver i brev til partiene at de håper representanter for alle partiene kommer på møtet. Vi ønsker å ta dem på ordet, og oppfordrer de som kan å møte opp på Lundetun torsdag 7.10 (kl 19:30)

PS. Vi skulle ha linket til Lund KrF sin omtale på hjemmesiden deres, men den er helt tom….

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**