Bekymra for Odda sjukehus

Odda og Ullensvang Venstre er bekymra for at Odda sjukehus vil miste både kirurgisk og medisinsk beredskap viss ikke Helse Fonna går aktivt inn for å legge kirurgiske spesialfunksjoner til sjukehuset.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Anne Marit Buer fra Odda Venstre

Anne Marit Buer fra Odda Venstre
Foto: Signe Kråkevik

I 2012 skal Helse Vest, som Helse Fonna ligger under, komme med nye bestemmelser om hva som skal til for å opprettholde ulike tilbud på sjukehusene.

Hvis en ikke sørger for å få flere kirurger til Odda frykter Venstre at sjukehuset vil miste sin kirurgiske akuttfunksjon i 2012, mener Anne Marit Buer fra Odda Venstre og Sverre Kleivkås fra Ullensvang Vestre. Da tror de at den medisinske beredskapen også forsvinner, fordi det ikke vil være mulig å ha en anestestilege sittende i beredskap i Odda uten noe å ta seg til når det ikke er operasjoner. Fødestua vil heller ikke kunne ta keisersnitt.

Les hele saka i HF: Bekymra for 2012

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**