Til innhold

FRAMOVER - Venstre vil alltid meir

Venstre treng di stemme i Ullensvang!

Venstre vil gjere Ullensvang til ein JA-kommune for lokale initiativ innan næring, bustadutvikling og frivilligheit.

Me vil ta meir omsyn til natur og miljø i alle saker, og sikre gode tenester, tryggleik og fridom for alle innbyggarar.

Venstre er klare for å ta ansvar for dei store utfordringane me står ovanfor.

Me har vilje til å prioritere, og kraft til å gjennomføre.

Venstre vil alltid meir. Me treng di stemme for å ta Ullensvang vidare framover!