Ja til fortsatt feriepengekompensasjon

Venstres Sissel Aakre Bøe stemte i Personalpolitisk utvalg ja til fortsatt feriepengekompensasjon for kommunalt ansatte som er tilbake fra sykemelding og attføring.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Haugesund kommune har siden 1983 kompensert ansatte som er tilbake i jobb etter sykemelding eller attføring for at de ikke fullt ut opptjener feriepenger fra NAV.

Administrasjonen hadde foreslått å fjerne feriepengekompensasjonen på grunn av kommunens svake økonomi.

Venstre stemte for å beholde ordningen da den er viktig for dem det gjelder, særlig lavtlønnede kvinner, samtidig som det er lite å spare for kommunen ved å fjerne ordningen.

Personalpolitisk utvalg gikk den 30. september enstemmig inn for at feriepengekompensasjonen skulle videreføres.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**