Trønderhallen må ha åpne styremøter

Venstres Karl M. Buchholdt vil ha åpne styremøter i det nystiftede selskapet Trønderhallen Kommunale Foretak(KF). — Dette vil sikre borgernes innsynsrett, offentlighetsprinsippet og bidra til et bedre lokaldemokrati, sier Buchholdt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

Førstkommende onsdag skal Levanger formannskap ta stilling til vedtekter for Trønderhallen KF før saken sendes til endelig vedtak i kommunestyret. Kommuneloven har en bestemmelse om at styremøter i kommunale foretak kan holdes for åpne dører dersom kommunestyret bestemmer det. Han er derfor overrasket over at rådmannens forslag til vedtekter for Trønderhallen legger opp til at styremøtene skal lukkes.

Ut fra prinsippet om meroffentlighet i forvaltningen mener Buchholdt at det er lite gjennomtenkt Levanger kommune legger seg på en praksis som går ut på holde lukkede møter. —Utbyggingen er et stort økonomisk løft og kommunen skal blant annet betale ulike utgifter i tilknytning til hallen, sier Buchholdt. Da er det viktig at offentligheten sikres samme innsynsrett i Trønderhallen på samme måte som den har innsyn i andre deler av kommunens virksomhet, sier Buchholdt.

Buchholdt forventer nå at formannskapet tar grep og går inn for åpne møter i selskapet. Han viser til at staten gjennom sine foretak, som Helse Midt-Norge, praktiserer åpne styremøter. — Det er ingen grunn til at Levanger kommune skal legge seg på en annen linje enn staten. Jeg er helt sikker på at åpne styremøter i Trønderhallen KF vil bidra til en mer tillitskapende forvaltning og være en styrke for lokaldemokratiet, avslutter

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**