Vil ha befaring på Børøya

Venstres Einar Vandvik etterlyser mer politisk fokus om situasjonen på Børøya. I et brev til leder av Plan- og utviklingskomiteen(PUK) ber han nå om at komiteen foretar en befaring på området. -Jeg tror det er klokt at medlemmene i PUK ved selvsyn kan få sett på forholdene i tillegg til den informasjonen vi får vi media og fra administrasjonen, sier Vandvik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Til leder i Plan- og og utviklingskomiteen Alf Magnar Reberg

Einar Vandvik

Foto: Levanger kommune

I siste møtet i PUK var jeg lovet svar på en del spørsmål angående Reguleringsplan Børøya og tidligere vedtak i PUK. På grunn av ferieforhold ble spørsmålene overført til møtet 13.10.2010.

Reguleringsplan Børøya ble vedtatt 12.3.08. Jeg tror det er få reguleringssaker som har skapt så mye støy i ettertid som denne, i media, i rettsapperatet, på folkemunne og til og med på Høylandsrevyen!

I møtet 8. september foreslo jeg at PUK i møtet 13.10. foretar en befaring på Børøya. Hensikten med en slik befaring er at medlemmene i PUK ved selvsyn kan få sett på forholdene i tillegg til den informasjonen vi får via dokumenter fra administrasjonen og media.
Vi har tidligere besøkt områder som har vært kontroversielle og jeg tror det er klokt at PUK også avlegger Børøya et besøk. Jeg tror det er flere medlemmer som ikke har vært der tidligere.

Med hilsen
Einar Vandvik

Les mer
Hva skjer på Børøya

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**