Lekser for alle

Det er en interessant debatt om lekser pensjonert lektor Ole Peder Kjeldstadli har trukket opp i Moss Avis. Så interessant ble den at Rød ungdom (RU) måtte ta til motmæle fordi den ikke passer inn i deres politikk om hvordan skolen skal være.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Rød ungdom velger dessverre å vise forakt for kunnskap og erfaring i sin argumentasjon. Det går også tydelig fram at det målet de beskriver ikke passer inn i den måten de ønsker at skolen skal fungere på.

Lærer

Foto: Microsoft

RU ønsker en skole med tilpasset undervising, men de vil ikke at lærerne skal bruke sin erfaring og virkemidler de vet fungerer for å oppnå tilpasset undervising. RU velger det ut fra sitt politiske ståsted. Problemet er at den virkelighet RU velger er den som sosialistiske partier har dyttet på skolen og lærerne i mange år om som har svekket muligheten til å lykkes for den enkelte elev. Denne skolen for flertallet ødelegger for alle. For det er de som ikke tilhører flertallet som trenger riktig oppfølging mest.

Når det gjelder lekser er erfaringen at lekser som repeterer lærdom man har gjennomgått i undervisingen, styrker elevene. De svakeste er de som trenger å repetere pensum mer enn andre, og som derfor har mest igjen for slike lekser. Ved å gjennomgå leksene i klassen i etterkant, vil både elevene og lærerne få kontrollert at pensum er forstått før de går videre. Læreren kan med sin kunnskap, gi lekser tilpasset elevenes individuelle nivå og dermed hjelpe alle elevene til å ta ut sitt potensiale.

Det å repetere stoffet trenger man ikke kunnskapsrike foreldre for å gjøre. Det klarer elevene selv og de får dermed også mulighet til å finne ut hva det er de ikke har fått med seg eller ikke kan se sammenhengen i. Ved gjennomgang i undervisingssituasjonen etterpå kontrolleres lærdommen. I den riktige sammenhengen virker altså lekser og gir alle elevene gode muligheter for refleksjon og testing av egen kunnskap.

Skole

Foto: Luth

I Venstres skolepolitikk er derfor lekser et godt virkemiddel for å gi de svakeste elevene god oppfølging. Samtidig er det et godt virkemiddel for å gi de sterke elevene god oppfølging. Ved riktig bruk er altså lekser et godt virkemiddel for alle elevene fordi det er en del av den tilpassede opplæringen.

RU viser til at det er godt at Kjeldstadli har gått av med pensjon og konkluderer med at hans erfaring og kompetanse har gått ut på dato. Det hadde vært spesielt interessant å høre lærere og elevers kommentar til det, f.eks i en skolepolitisk debatt i Vestby. Der er de jo midt oppe i vurderingen om kunnskap og erfaring har gått ut på dato eller ikke.

Sindre Westerlund Mork
Gruppeleder i bystyret

Kjeldstadli sin kommentar på moss-avis.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**