Groruddalslagene starter programarbeidet

Grorud Venstre arrangerte den 30. september et arbeidsseminar for kreativ politisk utvikling på Venstres Hus i Oslo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Seminaret som ble ledet av Leif-Runar Forsth handlet om Idémyldring og politisk utvikling mot kommunevalget 2011.

Leif-Runar Forsth

Leif-Runar Forsth

Temaer fra seminaret:
– Hvilke trender vil prege samfunnet og Groruddalen i årene framover?
– Hvilke saker er viktige for Groruddalen?
– Hvordan stemmer Venstres program overens med dette?
– Hva kan og bør vi gjøre framover (konkretisering i lokallaget, de forskjellige verv og for de forskjellige medlemmer)?
– Hvordan kommuniserer mennesker godt med hverandre ansikt til ansikt?
– Hva gjør vi videre

Leif-Runar Forsth hadde en flott presentasjon som bl.a tok for seg de sosialliberale prinsipper i et historisk perspektiv. Målet for seminaret var å finpolere prinsippene, menneskesynet og politikken vår samt å meisle fram viktige saker og arbeidsformer. Tilstede var både medlemmer fra Grorud og Bjerke lokallag og det manglet ikke på gode ideer til hva som var viktige saker for Venstre fremover. På forhånd hadde Leif-Runar hengt opp et tyve tall plakater med forskjellige politiske emner som skulle fylles opp med saker som hver enkelt deltaker følte var viktige for Venstre.
Resultatet var meget oppløftende og ikke mindre enn 100 forskjellige saker og ideer kom på veggen!
Resultatet fra denne idemyldringen ble bestemt å jobbes videre med i en senere samling i god tid for innsending til programutformingen i lokallagene.

Groruddalsseminar 2010

Foto: Carl Johan Støylen

Vi håper enda flere vil bli med på neste idemyldring og invitasjon vil bli sendt ut i god tid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**