Visjonsmøte med emmisær har hatt effekt

-Et visjonsmøte med emissær har tydeligvis hatt effekt, sa Venstres gruppeleder i fylkestinget Trond Prytz da fylkestinget diskuterte høringsuttalelsen og “Strategisk plan for forvaltningen av arkeologiske kulturminner og kulturmiljøer 2010 – 2020.” Han viste i denne forbindelse til riksantikvarens besøk i fylkestinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Trond Prytz

Foto: Øystein Mørkved

Det som er viktig er at fylkeskommunen tar en rolle i kulturminnearbeidet. Dette er noe vi har mulighet til å samle oss rundt, sier Prytz. Han viser også til at fylkestinget i forbindelse med fremtidige økonomistrategier for fylkeskommune har bestemt at som følge av de omfattende kulturmiljøfredningene i fylket må kulturminnevernet tilføres midler.

Spesielt innenfor kulturminneområdet hvor fylkeskommunen er delegert statlig myndighet er det et stort forventningsgap mellom forventet arbeidsoppgaver og tilgjengelige ressurser. Nye krav til oppfølging fra fylkeskommunen sin side av bl.a store kulturmiljøfredninger som Sør-Gjæslingan og Levanger sentrum, vil kreve ny fagkompetanse som må etableres gjennom et tettere partnerskap mellom kommunene og staten.

Les fylkesrådets saksfremstilling her.

Les mer om riksantikvarens besøk i Trønderavisa.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**