Mandagsmøter i Grimstad!

Vil du være med på å bidra til at Grimstad kan fortsette sin gode utvikling?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Frem mot valget i 2011, inviterer vi til mandagsmøter.

Vi fortsetter altså med med mandagsmøtene i Sorenskrivergården hver mandag fram til valget i 2011 (med unntak av skolens ferier) og jeg ønsker dere alle velkommen til disse uformelle samlingene:

Mandag den 18. kl 19: er det månedens temamøte: Denne gangen setter vi fokus på sentrumsutvikling, og jeg har spurt Unni Storm Johannsen, gullsmed med verksted og butikk i øvre sentrum og styreleder i Grimstad Min By om å si noe om hva som skaper liv i sentrum. Det blir en spennende diskusjon!

Alle er velkommen. Medlemmer og ikke-medlemmer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**