Venstremøte 21. okt på Grand

Det er allerede i underkant av ett år igjen til neste kommunevalg.

Prosessen med å forme ei kommunevalgliste og kommunevalgprogram er i såvidt begynt, og skal være avsluttet i løpet av mars 2011. Vi trenger vi DIN hjelp!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Kjære venstrevenner i Harstad!

Det er allerede i underkant av ett år igjen til neste kommunevalg.

Prosessen med å forme ei kommunevalgliste og kommunevalgprogram er i såvidt begynt, og skal være avsluttet i løpet av våren 2011.
For å få til dette trenger vi DIN hjelp!

Styret i Harstad Venstre inviterer derfor til et åpent møte torsdag 21.oktober på Grand Nordic Hotell kl 19.00-21.00

Tema for møtet vil være:
– Innspill til kommunevalglisten
– Innspill til kommunevalgprogrammet.
– Årsmøte 2010

I tillegg vil vår kommunestyrerepresentant Jan Fjellstad orientere om kommunebudsjettet 2011, og han tar i mot innspill til Venstres prioriteringer.

Styret

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**