Til innhold
Nordlys, Harstad
Nordlys, Harstad, Foto: privat

Vi vil gjøre Harstad grønnere, varmere, rausere

Harstad Venstre

Harstad Venstre har tradisjoner tilbake til 1883, men vi er like stolte av at vi står for en politikk som skal sikre en grønn byutvikling for framtida. Harstad er en by med mange fortrinn. Disse fortrinnene skal vi utvikle og ta vare på: nærhet til naturen, nærhet til havet og et kompakt bysentrum.

Et liberalt Harstad

 • Verdigrunnlag

  Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk: frihet for den enkelte kombinert med ansvar for hverandre.

 • En moderne klima, miljø og energipolitikk

  Venstre er miljøgarantisten i norsk politikk. Menneskeskapte trusler mot livsgrunnlaget på jorden gjør det nødvendig med en radikal miljøpolitikk.

 • En framtidsrettet velferdspolitikk

  Harstad Venstre mener forebyggende helse bør prioriteres sterkere; vi må velge tidlig intervensjon framfor sen reparasjon.

 • Best for barna

  Frihet og ansvar forutsetter like muligheter til å bruke sine evner til det beste for seg selv og samfunnet. Kunnskap og kompetanse danner grunnlaget for demokrati, verdiskaping og velferd.

 • Kreativitet i kulturhovedstaden

  Harstad Venstre ser på et aktivt kulturliv som avgjørende for utviklinga av enkeltmennesket og som en bærebjelke i samfunnet.

 • Et mangfoldig næringsliv

  Harstad Venstre ønsker å ta vare på de små bedriftene som gjør vårt lokalsamfunn unikt.

Nyhetssaker

Flere nyheter

Våre folk