Gruppemøte mandag 18. oktober kl.18.00

Det innkalles til gruppemøte i Trondheim Venstre hvor alle medlemmer er hjertelig velkommen.
Resultatet etter høringen om forvaltningen av kraftfondet er en av flere viktige saker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Tid: Mandag 18. oktober 2010 klokken 18.00-21.00
Sted: Rådhuset 1. etg. , møterom A

Spesielle saker som det er verdt å merke seg denne gang er —"Resultatet etter høringen om forvaltningen av kraftfondet". Erling Moe, som sitter kontrollkomiteen, vil orientere. Ansvaret er plassert, så det viktigste nå er hvilken erfaring og lærdom man kan ta med seg videre.
Ellers så er – Samhandling mellom Trondheim kommune og spesialisthelsetjenesten og – Trondheimsfjordens interkommunale havn — samarbeid med Malvik – ikke spesielt kontroversielle , men like vel svært viktige saker.

Alle sakene finner du her

Vi i Venstre står på for syklistene!

Foto: Stein Inge Dahn

At "sykkelbyen" Trondheim har falt til 17. plass i den nasjonale undersøkelsen "Syklist i egen by", grunnet dårlig vintervedlikehold og mangel på sammenheng i sykkelnettet, er ikke noen ønsket utvikling, og noe Venstre vil følge opp både i budsjett og program. Programarbeidet er i gang og innspill ønskes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**