Stange Venstre arbeider med valglisten til lokalvalget 2011

og inviterer alle medlemmer til å komme med forslag til listekandidater!

Kjenner du noen du tror kan være Venstre-entusiast, enten vedkommende ønsker å stå på liste eller ikke, vil vi gjerne ha tips!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Nominasjonskomiteen består av:
Ivar Botterud, leder, mobil 917 27 698
Stein Kippersund, mobil: 992 35 393
Gerd Vasaasen, mobil: 958 83 982

Send forslagene i SMS direkte til komiteen, eller i mail til meg.

Fist: 15. desember 2010.

Vennlig hilsen Ann-Christin K. Willumsen.

Klikk her for å komme til forsiden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**