Tar opp Svarverudvegen i kommunestyremøtet

Beboerne langs Svarverudvegen har i flere år etterlyst bedre trafikksikkerhet langs vegen. Etter at Statens vegvesen har gravd dype grøfter på begge sider av vegen, har sikkerheten for myke trafikanter blitt enda dårligere. Nå bringer Nes Venstre spørsmålet om Svarverudvegen til ordføreren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Følgende spørsmål vil bli fremlagt for ordføreren under kommunestyremøte 19.10.10:

Spørsmål til ordføreren angående trafikksikkerhetstiltak for Svarverudvegen

Trafikksikkerheten langs Svarverudvegen har i årevis vært gjenstand for frustrasjon fra beboerne langs vegen. Dette skyldes både tungtrafikk til avfallsdeponiet og uansvarlig kjøring fra privatbilister. Myke trafikanter har i økende grad følt utrygghet ved å ferdes langs vegen. Vegen er smal, og når tungtrafikken passerer er det nesten ikke plass å bevege seg på og de myke trafikantene har måttet ty til en smal vegkant eller trekke inn på gresset til nabotomta. Ofte kjører også tungtrafikken over fartsgrensa.

Dyp grøft

Foto: Sesselja Bigseth

Etter at vegvesenet nå har grøftet langs vegen helt inn til asfaltkanten og med en halvmeter dype grøfter, er det ikke lenger mulig å trekke unna når de rette strekningene langs vegen innbyr til å trykke ned gasspedalen. Vegen var utrygg før, den er verre nå.

I Svarverudvegen bor det familier med barn i skolealder som går og sykler til skolen, barn i barnevogn, barn i rullestol og det er eldre og pensjonister som bruker vegen ned til sentrum med rullator. Vegen brukes også av den lokale barnehagen når barna skal i gapahuken i skogen, og den brukes av skoleklasser nå de er på tur til Veslesjøen og omegn.

I kommunens innspill til Nasjonal trafikkplan ble fortau langs Svarverudvegens øvre del satt opp som nummer tre i den prioriterte trafikkutbedringslista, etter innfartsparkering og undergang ved Årnes stasjon og gang og sykkelveg fra Haga stasjon til Munkerudteiet. Siden det er Statens Vegvesen som prioriter slike utbygginger, er det vel fortsatt uvisst når bygging av fortau med opphøyde gangfelt vil kunne skje. I samtale med vegvesenet nylig, anviste de likevel muligheten for at Nes kommunen kunne søke midler fra Aksjon Trygg Skoleveg til for eksempel fartshumper i Svarverudvegen. Vegvesenet skal mest sannsynlig asfaltere vegen neste år, og hvis kommunen søker raskt, kunne det være mulighet for at de kunne anlegge fartshumper samtidig.

Spørsmål:

Kan ordføreren svare på om Nes kommune har søkt slike midler fra Aksjon Trygg Skoleveg, eller om han vil ta initiativ til at kommunen umiddelbart sender en slik søknad?

Øystein Smidt

Foto: NN

08.10.10
Nes Venstre
Øystein Smidt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**