Mange slags næring

Næring er ikke næring. Jord- og skogbruk er næring, handel er næring, tjenester er næring, og produksjon er næring. Derfor må vi være mer presise når vi snakker om næringslivets behov og hvordan kommunen skal tilrettelegge for vekst, skriver Venstres Per Einar Weiseth.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Innlegg av Per Einar Weiseth – Levanger Venstre

Per Einar Weiseth

Foto: Fotograf Hattrem

Levanger har færre ansatte i næringslivet i forhold til innbyggertallet enn nabokommunene Verdal og Stjørdal. De aller fleste næringsdrivende driver for seg selv, da 67% av dem har ingen ansatte. 25% av dem har under 10 ansatte, og dermed har bare 8% av bedriftene mer enn 10 ansatte. Den største andelen driver landbruk, nest størst er detaljhandel, og deretter kommer bygg, omsetning av eiendom, og helsetjenester.

Å forstå den lokale næringsstrukturen er nødvendig for å kunne bidra til trygge rammebetingelser og videre vekst. I tillegg er det nødvendig å forstå hva som er utfordringene til den enkelte næringsdrivende. De som driver småindustri har andre behov enn de som driver handel. Det blir nødvendigvis ikke mer småindustri av å ensidig tilrettelegge for detaljhandel.

En aktiv næringspolitikk tar høyde for dette, og gjør sitt ytterste for at de ulike næringsgrenene får vilkår basert på sin egenart. Levanger Venstre driver en aktiv næringspolitikk, og mener at det starter med å kjenne til hva bedriftene driver med. Det er mange slags næring i Levanger, og Venstre vil at det skal bli mer av alle slagene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**