Nedbygging av grønne lunger

I den “gode saks tjeneste” fratas vi borgere grønne lunger, skriver Terje Bjøro fra Venstres bystyregruppe i Akers Avis Groruddalen 15.10.2010.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Terje Bjøro

Terje Bjøro

Venstre vil på det sterkeste advare mot den pågående nedbygging av grønne lunger/parker i Oslo. I det skjulte fratas menigmann nærmiljøområder/grønne lunger når Oslo kommune har behov for barnehager på midlertidig grunnlag. I den “gode saks tjeneste” fratas vi borgere grønne lunger.

For å oppfylle målsettingen om full barnehagedekning i Oslo i løpet av kortest mulig tid er det bl.a. gitt dispensasjon fra gjeldende regulering og bygget midlertidige barnehager på en rekke grøntområder/parker i Oslo. På den måten er det også vunnet tid for å finne permanente løsninger. Det er prisverdig at det skaffes et stort antall barnehageplasser. Det er riktig politikk. Men et selvfølgelig krav burde være full reguleringsmessig behandling, ikke midlertidighet og dispensasjoner.

Venstre er sjokkert over at man nå velger å søke dispensasjon frem til full barnehagedekning er oppnådd i hele Oslo, fremfor å søke dispensasjon for gitte barnehager i gitte områder for 2 år ad gangen. På den måten skviser man det enkelte bomilijø, fratar det rekreasjonsområdet og lar det hele vare i det uendelige.

Venstre reagerer på Høyre-byrådets politikk og stiller nå spørsmål i bystyret ved undertegnede til denne praksis. I en by som Oslo vil det alltid være behov for nye barnehager og opprustning av eksisterende. En søknad om dispensasjon inntil det er full barnehagedekning i Oslo, er derfor uten tidsbegrensning og er i realiteten en søknad om omregulering uten full reguleringsmessig behandling. Dette blir for kommunen en mulig “Petter Smart”-løsning da man vil fristes til å benytte såkalte “gratistomter” (grøntområder for allmennheten) fremfor å erverve egnede nye eiendommer.

Venstre forventer at byrådet endrer sin politikk.

Terje Bjøro
Venstres bystyregruppe

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**