Åpen budsjettprosess i Lund i år

Lund venstre har arbeidet hardt de siste 2 årene for å få en åpen og gjennomsiktig budsjettprosess.
I år ble budsjettetarbeidet lagt til Moi, henholdsvis på Moi hotel og på rådhuset, dette er er bra.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Avisen Agder tok kontakt med oss ang. denne saken og skrev m.a “… Lund Venstre er svært godt fornøyd med at årets budsjettkonferanse i Lund kommune skjedde for åpne dører.”

Faksimile: Avisen Agder. Åpenhet i budsjettprosessen

Foto: Faksimile: Avisen Agder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**