Stavangerbudsjettet 2011 framlagt: -Dette blir utfordrende

-Forslag til budsjett for 2011 vil gi store utfordringer, sier Venstres gruppeleder Per A. Thorbjørnsen. Budsjettet inneholder kutt på 182 millioner kroner, og kommunens lånegjeld øker. —Venstre er imidlertid fornøyd med å se at barn og unge skjermes og fremstår som budsjettvinnere. Vi er også glade for at arbeidet med bybanen fortsetter med fullt trykk, dette prosjektet er nødvendig for å sikre en bærekraftig byutviklingspolitikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Rådhuset i Stavanger

Foto: Venstres bystyregruppe i Stavanger

Stavanger kommunes rådmann la fram Handlings- og økonomiplan 2011- 2014, med årsbudsjett for 2011, på en presentasjon fredag formiddag. Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2011-2014 medfører store endringer innenfor alle tjenesteområder. I fireårsperioden anbefales sparetiltak på 278 millioner kroner. Det foreslås sparetiltak tilsvarende 182 millioner i 2011. Rådmannens forslag innebærer et netto driftsresultat på 2,3 % for 2011, men samlet for perioden vil driftsresultatet være 3 %, som er i tråd med anbefalt norm.

Regjeringen svekker Stavangerøkonomien
-Budsjettet viser først og fremst at Stavanger kommune hadde hatt grei økonomi dersom Ap/SP/SV regjeringen ikke endret spillereglene gjennom inntektssystemet, sier Thorbjørnsen. Endringene fra regjeringen svekker Stavangers økonomi med over 350 millioner. —Dette er et ansvar regjeringspartiene fullt og helt må ta, men som Stavangerpolitikerne bare må ta til etterretning.

Per Thorbjørnsen

Foto: Frode Kleppe

Kutt blir utfordrende
-Rådmannen presenterer kuttforslag som blir svært krevende, sier Thorbjørnsen. —Bortfall av sykehjemsplasser er et slikt forhold og dette må vurderes mot nivået på de hjemmebaserte tjenestene. Ting henger sammen og kan ikke vurderes uavhengig av hverandre.
-Andre foreslåtte enkeltkutt som for eksempel lavere ramme for kompetanseutviklende tiltak for lærerne er også forhold Venstre vil måtte se nøye på i partiets arbeid med budsjettforlaget.

-Det er likevel tilfredstillende å konstatere at barn og unge fremstår som budsjettvinnere. Dette er Venstre godt fornøyd med. Det synes som om barnevernet skjermes fullstendig og vil da med økte nasjonale rammer komme styrket ut i 2011. Det er positivt og også helt nødvendig, sier Thorbjørnsen.

Partibehandling
Venstre vil konkludere sine endelige prioriteringer i partigruppens budsjettkonferanse, fredag 29. og lørdag 30 oktober.

Du finner alle budsjettdokumenter her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**