Venstre vil bruke frivillige organisasjoner mer aktivt

Ved behandling av samhandlingsreformen i bystyret i går, om samhandling mellom Trondheim kommune og spesialisthelsetjenesten, ble det enstemmig flertall for Venstres forslag om også å trekke inn frivillige organisasjoner, som aktivt stimulerer til forebyggende helsearbeid, til et mer forpliktende samarbeid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Jon Gunnes

Foto: Frode Fjeldstad

-Hele intensjonen med reformen er rett behandling på rett sted til rett tid, – med forsinkelser eller oppbremsing i forhold til de tidspunkt når de forskjellige omsorgsbehovene inntreffer som 1. pri.
Med andre ord forebyggende helsearbeid forhåpentligvis til beste for den enkelte bruker/pasient, men også for bedre utnyttelse av helsekronene for kommunen.
Venstre er enig i intensjonene i reformen, men ønsker et nytt punkt i innstillingen om bruk av frivillig sektor i mer forpliktende samarbeid.
Er det noe vi virkelig må støtte opp om så er det engasjement og innsatsen som blir lagt ned i frivillige lag og organisasjoner. Dette må vi ta vare på og aktivt ta i bruk i forebyggende helsearbeid. De trenger en økonomisk vitamininnsprøytning — ikke økonomisk straff.
Frivillig arbeid for barn og unge innefor idrett og friluftsliv, blant annet, er viktig for både trivsel, sosialt nettverk og folkehelse.
Vi vet at forebyggende tiltak med fysisk og sosial aktivitet reduserer omfanget av demens. Vi vet også at demens er en kostnadskrevende diagnose for omsorg og behandling, og at all forsinkelse i behovet for offentlig innsats vil være tilsvarende besparende, sa Jon Gunnes som var glad for at tillegget ble vedtatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**