Haugesundbudsjettet 2011: Hva mener du?

Venstre vil gjerne høre hva du mener om rådmannen sitt forslag til budsjett for 2011, som grunnlag for vårt arbeid med et alternativt budsjett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Rådmannen la nylig fram forslag til budsjett for Haugesund kommune for 2011. Kommunen er i en vanskelig økonomisk situasjon og rådmannen foreslår derfor omfattende innsparingstiltak og omlegginger i driften. Rådmannen finner heller ikke plass til nye store investeringer. Les mer om forslaget her.

Venstre har nå startet arbeidet med kommunebudsjettet. Vi skal ha klart Venstre sitt alternative forslag til formannskapsmøtet den 10. november. Vi starter diskusjonen om budsjettet på et åpent gruppemøte mandag 25. oktober kl 1800 på Servicesenteret.

Venstres gruppeleder May Britt Vihovde uttaler til Haugesunds Avis 23. oktober at hun er opptatt av å sikre oppfølging av boligsosial handlingsplan, spesielt rettet mot rusmiddelavhengige.

Den boligsosiale handlingsplanen ble behandlet i bystyret den 20. oktober 2010. Mangelen på bolig med oppfølging tilpasset brukers funksjonsnivå framstår som den største svakheten ved rusmosorgen i Haugesund, ifølge en revisjonsrapport.

Vihovde uttaler også at hun ønsker å se på hvordan kuttene i skolen vil slå ut i forhold til kvalitet på undervisningen. Rådmannen har foreslått å redusere grunnskolene sin ramme med 8 millioner kroner i 2011.

Har du synspunkter på rådmannen sitt budsjettforslag? Hva bør Venstre prioritere i vårt alternative budsjettforslag for 2011, innenfor stramme økonomiske rammer? Send gjerne dine innspill til gruppeleder May Britt Vihovde ([email protected]) eller lokallagsleder Svein Abrahamsen ([email protected]).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**