Valgkampen 2011

Startskuddet for nominasjonsarbeidet og prosessen fram mot valget 2011 har gått! Den harde kjerne var samlet og diskuterte åpent prioriteringer fram mot valget 2011, og hvem som skulle bekle listas øverste plasser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Jan Fjellstad 2

Foto: Harstad Venstre

Programarbeidet ledes av sittende kommunestyrerepresentant Jan Fjellstad, som blant annet får med seg Maria Serafia Fjellstad på laget. Gjennom samarbeid mot alle aktuelle bidragsytere og workshop skal det sys sammen et slagkraftig program for kommunestyrevalget.

Nominasjonskomiteen består av Eivind Sundsvold, Tor Arne Krøtø og Vidkun Eidnes.

Begge hardtarbeidende komiteer skal stå klare i februar til Årsmøtet, hvor altså lista og programmet legges fram og vedtas.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**