Medaljens bakside

Regnskapet for de første 8 måneder 2010 ble lagt fram i kommunestyret på mandag. Her går det fram hvilke nedskjæringer som er på gang for å tilpasse drifta til de nye store låneopptaka.
– Leser dette som en sammenhengende bekymringsmelding til oss politikere, sier Brita Kleven Thorsvik fra Venstre..

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Det gjøres mye bra arbeid i kommunen, vi har dyktige fagfolk som står på for å få til mest mulig innenfor trange rammer. Men det rapporteres om økt press på de ansatte innenfor mange områder, fordi stillinger blir stående tomme for å spare penger. Endringer i turnuser har ført til flere deltidsstillinger, selv om målet er å redusere deltidsstillingene.

Innenfor pleie og omsorg skal alle vedtak gjennomgås og det blir utfordrende for de ansatte å møte de som får redusert sine tjenester – selv om hjelpebehovet ikke er blitt mindre. Thorsvik viser i den forbindelse til flere avisoppslag i det siste og sier at flere klagesaker er hos fylkesmannen til avgjørelse.

Også barn og unge får merke innsparingstiltakene. Det tas bort en kontaktlærer pr klasse i ungdomsskolen på Øra. Delingstimer reduseres som brukes til bl.a. lese- og matematikkurs, samtidig som de nasjonale prøvene viser behov for styrking i disse fagene. Det er flere barn i barnehagene enn normen. PPT tilrår økt behov for oppfølging av enkelte barn – også spesialpedagogisk hjelp i barnehagen. Mens i budsjettet er midler til spesialpedagogiske tiltak redusert.

– Kommunen har som mål å sette inn tilstrekkelige tiltak tidlig, men klarer vi det innenfor de rammene vi gir det enkelte virksomhetsområde, spør Brita Kleven Thorsvik. – Jeg mener vi må vektlegge forebyggende tiltak, men i rapporten heter det at "Forebyggingsplanene gjennomføres i redusert omfang".

Ordføreren kalte eksemplene Thorsvik trakk fram for "en kraftig salve". Dette kommenterer hun slik: Virkeligheten er å lese i rapporten.. Mine eksempler står der og jeg trakk fram bare noen av følgene av innstrammingene. Det bekymrer angivelig ikke ordføreren, eller er det kanskje slik at han helst ikke vil høre om det?

– Jeg kunne ha valgt å trekke fram alt det positive som skjer, ikke minst gjennom prosjekter som er betalt av andre. Hun sier videre at vi ikke må glemme å fokusere på alt vi lykkes med og som vi gjerne holder fram i våre festtaler. Men i denne sammenhengen, når det står svart på hvitt hvilken kur vi skal igjennom, mener jeg folk må få kjennskap også til medaljens bakside.

– Dessverre er jeg redd dette bare er starten, sier hun. – Klarer vi å gi tilstrekkelige tjenester til nye brukere og nye pålegg fra staten – og klarer vi å prioritere forebyggende tiltak som gir resultater på sikt, undres hun og innrømmer at hun er bekymret for framtida.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**