Vil ha penger til nytt miljøvennlig banedekke på Rustad Kunstgress

Østensjø Venstre vil ha midler til nytt og mer miljøvennlig banedekke på Rustad i 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Østensjø Venstre er opptatt av at forholdene, så langt det er forenlig med skjøtsel av Østensjø Miljøpark, skal ligge til rette for sambruk av områdene rundt Østensjøvannet.
Vi registrerer at forutsetningene for bruk av kunstgressbanen på Rustadfeltet har endret seg i de årene som har gått siden kunstgressbanen ble anlagt i 2004, og at det banedekke som ble valgt den gangen kanskje ikke er forenlig med dagens miljøkrav.

Bydelslaget har derfor oversendt problemstillingen til bystyregruppen i Oslo Venstre, som vil se på mulighetene for å legge inn midler til et eventuelt skifte av banedekket på Rustad kunstgress innenfor neste års Oslo-budsjett.

Les mer i Nordstrandds blad
[eksternlink#http://www.noblad.no/nyheter/vil-ha-penger-til-nytt-banedekke-pa-rustad-1.5732283]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**