Grorud Venstre ønsker å snakke med deg!

Grorud Venstre ønsker innspill til det lokale programarbeidet fra innbyggerne i Bydel Grorud. Vi oppfordrer spesielt frivillige foreninger, velforeninger, miljøforkjempere, næringslivet, tillistsvalgte og brukere av de kommunale tjenestene å ta kontakt med oss.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


PRESSEMELDING
26. oktober 2010

Grorud Venstre er i gang med programarbeid for lokalvalget i 2011. Grorud Venstre er opptatt av kvaliteten i bydelens tjenester, rammene for tjenestene og under hvilke vilkår tjenestene utføres. Grorud Venstre er også opptatt av frivillighet, miljøvern, kultur og lokalt engasjement og hvordan dette kan styrkes.

I denne sammenheng ønsker Grorud Venstres programkomité å få innspill fra brukere av bydelens tjenester og ansattes tillitsvalgte. Grorud Venstre ønsker også å komme i kontakt med talspersoner for borettslag, frivillige lag og foreninger, lokale ildsjeler og miljøforkjempere for å høre hva som er viktig for de ulike virksomhetene og for lokalsamfunnet i bydelen.

– Vi ønsker en dialog om hva som er bra og hva som kan forbedres i bydelen, slik at vårt valgprogram i størst mulig grad reflekterer innbyggernes behov og ønsker, sier Jon Julius Sandal, leder i Grorud Venstre.

– I Venstre er det et viktig demokratisk prinsipp at alle politiske avgjørelser skal fattes så nær dem det angår som mulig. Derfor er lokaldemokratiet en viktig forutsetning for demokratisk deltakelse. Den politiske makten skal komme nedenfra, sier Sandal.

Lørdag 27. november mellom klokken 11 og 14 har Grorud Venstre stand på Grorud Senter for å snakke med og innhente kunnskap fra kvinnen og mannen i gata.

– Vi er svært glad for alle innspill, muntlig eller skriftlig, og møter gjerne opp for samtale og for å lytte og lære, sier Jon Julius Sandal.

Ta gjerne kontakt på sms/tlf.: 452 08 928 eller e-post [email protected] for innspill eller for å avtale møte med Grorud Venstres representanter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**