Hva skal de rødgrønne med en strandsoneplan?

I hovedutvalgsmøte i areal, landbruk og teknisk i dag stemte Ap, Sv og Sp for å bygge studentboliger ut i Mjøsa på Vikodden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Tidligere i perioden har de rødgrønne gått inn for å plassere krematorium og skateanlegg i strandsona. Hva skal de egentlig med den bebudede strandsoneplan, når den ikke skal sette noen føringer og en stemmer for alle forslag som kommer seilende forbi? Vel, det får de svare for selv.

Venstre gikk mot å plassere krematoriet på Mjøsstranda (vi ville ha det ut av bykjernen). Vi har stemt mot å plassere skateanlegg i Frusethvika (vil vil ha det enten i Jernbaneparken eller nord for Skibladnerhuset) og i dag stemte vi mot å bygge studentboliger ut i Mjøsa på Vikodden. Blant annet i påvente av en langsiktig strandsoneplan, som skal forvalte strandsona i et generasjonsperspektiv og prioritere bruk, vern og friarealer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**