Prøvenominasjon for fylkestinglista i Hardanger og Voss

På eit regionmøte 5.okt, der Venstrelaga i Odda, Ullensvang, Ulvik, Granvin og Voss var representerte (dvs. ikkje Kvam), var det semje om å prioritera følgjande namn :

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


1 Mona Haugland Hellesnes Ulvik
2 Alf Helge Greaker Bergen
3 Ann- Beth Njærheim Bømlo
4 Rolf Nesheim Lindås
5 Grete Line Simonsen Bergen
6 Sverre Kleivkås Ullensvang
7 Maren Børslien Odda
8 Arild Raftevoll Askøy
9 Hilde Steinsland Sund
10 Lars R. Djupevåg Kvam
11 Idun Bortne Bergen
12 Torstein Gunnarson Voss
13 Synnøve Handeland Kvinnherad
14 Bjørnar Hamre Ungd.kand./Bergen
15 Åsta Årøen Bergen
16 Frode Hervik Radøy
17 Bjørn Magne Hufthammer Austevoll
63 Harald Hove Bergen

Men det er enno eit langt stykke veg til nominasjonen – som skjer 4. febr.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**