Ny organisering av krisesenter, men når blir det nybygg?

Bystyret vedtok samrøystes at Arendal tar på seg vertskapsansvar for krisesenteret, og at stiftelsen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


blir oppløyst. Også krisesenteret har gått inn for dette. Saksordførar Irene Aune Henriksen orienterte grundig om saka.

Jan Kløvstad, Venstre, kunne ikkje sjå at rådmannen i budsjettforslaget sitt har nemnt nybygg for krisesenteret. Venstre tok opp situasjonen for krisesenteret i budsjettforslaget for 2010, og fekk fleirtalet med på å be rådmannen kome tilbake med konkrete forslag om lokalisering og byggestart. Venstre spurte derfor når rådmannen ser for seg å begynne på planlegging og bygging av nytt krisesenter.

Rådmann Harald Danielsen

Foto: Jan Kløvstad

Rådmann Harald Danielsen svarte at den økonomiske situasjonen gjer det vanskeleg å bygge nytt nå, og at Setesdalskommunane og kommunane vest i fylket har valt å samarbeide med Kristiansand. Dette gjer at det er viktig å tenke nytt om kor stort krisesenteret skal vere, og så kome tilbake med konkrete forslag når dette er avklart. Før 2015 står det ingenting i rådmannens invetsreingsforslag om byggstart for krisesenteret.

Venstre vil følge saka nøye også framover.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**