Prøvenominasjon Hordaland Venstrekvinnelag 2010

Her er eit oversyn over Hordaland Venstrekvinnelag sin prøvenominasjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


1. Anne-Beth Njærheim (delt innstilling) Bømlo
1. Mona H. Hellesnes (delt innstilling) Ulvik
2. Harald Hove Bergen
3. Grete Line Simonsen Bergen
4. Torstein Hatlevik Tysnes
5. Synnøve Handeland Kvinnherad
6. Tore Turøy Fjell
7. Kari Bente Helland Fusa
8. Alf Helge Greaker Bergen
9. Sølvi M. Mangerøy Radøy
10. Bjørnar Hamre Bergen
11. Liv Sæbø Fausa Bergen
12. Sverre Kleivkås Ullensvang
13. Åsta Årøen Bergen
14. Knut Olav Nestås Voss
15. Margareth Hjartåker Bergen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**