Full åpenhet bør være en selvfølge i demokratiet!

Uttalelse fra Bodø Venstre om uheldige bånd og relasjoner for folkevalgte i politikken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Bodø Venstre ønsker at alle politiske prosesser skal ha full åpenhet og transparens. Det bør og skal aldri være noen tvil om åpenheten og habilitet rundt politiske prosesser. Bodø Venstre mener det er problematisk at folkevalgte og særlig folkevalgte i ledende posisjoner er del av lukkede nettverk som Frimurerlosjen. Bodø Venstre anser ikke bare losjetilknytning, men også folkevalgtes praksis når det gjelder å inneha styreverv i kommunale virksomheter og sterke økonomiske tilknytninger til særorganisasjoner som svært uheldig. Venstre ønsker å styrke demokratiet i Bodø. Vi vil gjenreise bystyret og komiteene som politisk hovedarena. Bodø Venstre er kritisk mot posisjonens maktutøvelse både lokalt i kommunen, men også sentralt, der vi ser at avgjørelser gjøres bak lukkede dører uten at de folkevalgte organene og offentligheten får mulighet til å vurdere eller diskutere sakene reelt. Praksisen innebærer at reelle konfliktlinjer skyves under teppet, og ikke tas opp til debatt. I lengden er dette lite effektivt, og Bodø-samfunnet ville tjent på en mer åpen politisk prosess uten skjulte relasjoner.

Bodø Venstre 29.10.2010

Styret i Bodø Venstre 2010

Styret i Bodø Venstre 2010
Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde, Pressefoto

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**