Igjen klart bybaneflertall i Stavanger

Kommunalstyret for byutvikling bekreftet torsdag kveld igjen Stavangers klare valg av skinnegående bybane som transportsystem i storbyområdet. Vedtaket slår fast at Stavanger kommune vil prioritere planlegging og senere utbygging av grunnstrukturen for bybane i korridoren Stavanger — Sola – Sandnes. Nestleder i byutvikling, Venstres Helge Solum Larsen fremmet forslagene som ytterligere understreker kommunens forpliktelse om skinnegånde bybane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Bybane

Foto: .

Det var i saken om forlengelse av Nord-Jæren pakke 1, vedtakene kom. Forlengelsen kommer som resultat av at det avventes svar på statlig medvirkning til Jærenpakke 2. Kommunalstyret påpekte fordelingsprofilen til fordel for vegprosjekter i forlengelsespakken må påvirke fordelingsprofilen i Jæren pakke 2 til klar fordel for miljøvennlig transport. Det er bybanen som prioriteres som Nord-Jæren store samferdselsløft. Forsøket fra enkelte i Arbeiderpartiet og Næringsforeningen for å hindre bybaneutbygging har dermed ikke påvirket noen i Stavanger.

Arbeiderpartiet for bybane
Arbeiderpartiet, Høyre, KrF og Sv stilte seg også bak forslag fra Venstre om at alle opparbeidelser og tiltak innenfor grunnstrukturen for den skinnegående bybanen, som foretas før endelig vedtak av Jærenpakke 2, skal gjøres på en slik måte at dobbeltinvesteringer unngås. Dette innebærer en klar avvisning av forsøkene på å tilsidesette de demokratiske flertallvedtakene om at det er skinnegående bybane som er regionens valgte transportkonsept og forsøkene på å først etablere en

Helge Solum Larsen

Foto: Kåre Pettersen

busway som så skal bygges om. -Dette ville være ressurssløsning og gi et helt galt signal, sier Solum Larsen.

Frp alene for mer privatbil

Frp stemte alene mot forslagene. Frp fulgte dermed opp sin stemmegivning da partiet i februar stemte for privatbilalternativet (konsept 2) da konseptvalgutredningen var til behandling i Stavanger bystyre. – Det er forsåvidt greit å på denne måten få konstatert at det bare finnes to posisjoner i bybanesaken i Stavanger, sa Solum Larsen i møtet: -Et stort flertall som ønsker skinnegående bybane og Frp som verken vil ha bane eller buss, men mer privatbilbruk. Det er interessant å konstatere at Busway ikke støttes av noen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**