Å skape et demokrati som alle syns det er verdt å delta i – Utfordringer

Demokratiet mister oppslutning. Nærdemokratiet i kommunene har lite handlingsrom. Mistroen er økende til hva Stortinget kan utrette. Beslutninger på internasjonalt nivå regulerer det norske samfunnet uten at norske borgere kan påvirke disse beslutningene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Videreutvikle en rettsstat som ivaretar både frihet og trygghet
Balansen mellom frihet og trygghet utfordres av misbruk av teknologi, av frykten for politisk motivert terror, organisert kriminalitet og en stadig økende overvåking og kontroll for å møte disse truslene. Der enhver før var uskyldig inntil det motsatte var bevist, er vi i ferd med å få systemer som i utgangspunktet setter hele folket under mistanke.

Utløse kraften i et mangfoldig sivilt samfunn
Det sivile samfunnet utløser engasjement og fungerer også som et korrektiv til offentlige prioriteringer. Det offentlige må stimulere disse kreftene uten å forsøke å styre eller byråkratisere dem. Felles interesser og verdier kan godt ivaretas og utvikles av samfunnskrefter som er uavhengige av staten.

Klikk her for å komme til forsiden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**