Bli med på aksjon mot rasering av strandsonen!

Bli med på den viktige aksjonen utenfor Stange rådhus onsdag 3. november kl. 16.30! Vi markerer støtte til kommunestyret for et nei til reguleringsplanen og et ja for bevaring av Mjøsas strandsone!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Kommunen er i ferd med å vedta en reguleringsplan for jernbanen som raserer sårbare våtmarksområder i Vorma og Innlandets lengste strandsone. Og for hva? En lite framtidsrettet jernbaneløsning, som ikke vil kunne møte høyhastighetsutfordringen. Vil vi ha det slik?

Venstre er imot rasering av Mjøsas strandsone!
Jernbanebygging er et viktig samferdselspolitisk tiltak for utvikling av Hedmarks-regionen, som Venstre i utgangspunktet er sterk tilhenger av. Derfor er det viktig at utbygging av jernbanen skjer på en fremtidsrettet og forsvarlig måte. Miljø, sikkerhet og natur må bli tilstrekkelig ivaretatt. Stange Venstre mener det er korttenkt og uforståelig at Jernbaneverket vil rasere Norges lengste standsone innenlands ved å legge den nye traseen for dobbeltspor langs Mjøskanten. Det finnes gode alternativer som er mer egnet for fremtidens høyhastighetsbane. En østlig trase, som er foreslått av Norsk Bane, vil gi mulighet for større hastighet og unngå ødeleggelse av strandsona ved Mjøsa. Av hensyn til natur, miljø og langsiktig samfunnsplanlegging vil derfor Stange Venstre stemme imot det eksisterende planforslaget til jernbanetrase når kommunestyret i Stange behandler saken kommende onsdag.

Folkeaksjon på onsdag
Det blir en folkeaksjon utenfor Stange rådhus onsdag 3. november kl. 16.30, for et nei til reguleringsplanen og et ja for bevaring av Mjøsas strandsone! Ta gjerne med fakkel.

Meld deg på Facebook-gruppen “Aksjon nei til rasering av Mjøsas strandsone!” her.

Les “Høyhastighetsbane kan redde strandsonen” her,

Les “Planlegg høyhastighetstog” her.

Klikk her for å komme til forsiden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**