Et kunnskapssamfunn i verdensklasse – Utfordringer

For å lykkes i en globalisert verden, er vi avhengig av mennesker og bedrifter som greier å bli blant de beste i verden på sitt område. Konkurransekraft er i økende grad et spørsmål om å være kunnskapsledende. Derfor må vi investere i kunnskap, innovasjon og forskning slik at evner og skaperkraft blir utnyttet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Kunnskap

Foto: Ukjent

Nyskaping gjennom kreativt mangfold
Det finnes ikke én, sentraldirigert vei til et kreativt og nyskapende Norge. Vinnere kan ikke plukkes ut på forhånd. I et innovasjonssamfunn må vi legge forholdene til rette for et mangfold av forsøk og initiativ. Dermed åpner vi også mange veier til verdiskaping.

Rent spill i en åpen økonomi
Norge må bli mindre opptatt av å beskytte seg mot internasjonal konkurranse og mer opptatt av å mestre sin rolle i en globalisert verden. Forenkling av regelverk og kamp mot handelshindringer, monopoler og maktkonsentrasjoner må til for å skape mer rettferdige spilleregler. Rettferdig spilleregler frigjør den personlige skaperkraften.
Bekjempelse av korrupsjon og økonomisk kriminalitet er også helt nødvendig.

Klikk her for å komme til forsiden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**