Gjennomgående representasjon avvist

Venstre fremmet i bystyret forslag om avvise gjennomgående representasjon i saken om politisk organisering i neste valgperiode. Gjennomgående representasjon medfører at bare de som er valgt inn i bystyret som faste medlemmer eller som vararepresentanter som kan velges som medlemmer i de ulike kommunalstyrene. Forslaget ble vedtatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Per Thorbjørnsen

Foto: Frode Kleppe

-Venstre er prinsipielt mot gjennomgående representasjon, sa Per A. Thorbjørnsen da saken ble behandlet. Han begrunnet dette med at det er positivt å spre makt på flere fremfor å samle makten på få. -Det viktig for demokratiet og politikken at så mange som mulig får være aktive deltakere, samtidig som det kan fungere som en rekrutterende arena at enkelte kan delta i et kommunalstyre hvor man har interesser og kunnskap uten at vedkommende også er en del av bystyregruppen, sa Thorbjørnsen.

Prinsippet om gjennomgående representasjon vil kunne medføre at enkelte må ta imot verv man ikke har interesse av eller føler at man har kompetanse til å ivareta. -Da er det bedre å fordele vervene slik at det ikke blir for stor belastning på få personer og at mennesker som virkelig brenner for et området kan få være med å videreutvikle dette, sa Thorbjørnsen.

Iselin Nybø på talerstolen under Venstres Landsstyremøte i Oslo 6. mars 2010.

Foto: Daniel Rugaas

Iselin Nybø stilte også spørsmål ved lovligheten ved et slikt vedtak. -Våre kommunalstyrer er faste utvalg med beslutningsmyndighet som opprettes etter kommunleloven § 10. I disse tilfellene er det kommuneloven § 14 som definerer hvem som er valgbare til slike utvalg. I denne bestemmelsen åpnes det ikke opp for at bystyret kan innskrenke denne kretsen, sa Nybø.

I voteringen fikk Venstres forslag flertall og forslaget om gjennomgående representasjon falt. Det betyr at ogå i neste valgperiode vil mennesker med engasjement og kompetanse kunne bidra aktivt i Stavangerdemokratiet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**