STATUS UTØVENDE POLITIKERE

Siden valget i 2007 har vi hatt utskftinger blant Ringebu Venstres utøvende politikere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


[/b]Trine Jonhaugen og Hans Øyvind Lyshaug ble valgt inn i kommunestyret i september 2007.
I august 2009 søkte Hans Øyvind fritak pga. dobbeltrollefunksjonen som tjenesteleder i kommunen. Trine flyttet i august 2010 fra Ringebu for å studere.
Svein Bruket og Inge Asphoug er våre representanter i kommunestyret fram til valget i 2011. May Kristin Røen er 1. vara. Svein er fast medlem av formannskapet. I tillegg har vi følgende verv:
Utvalg for helse og sosial: Liv Stormorken
Sollia fjellstyre: Inge Asphoug
Overskattenemda og skatteutvalget: Øyvind Hårstadhaugen

Vi har felles varamannsliste med H og SP og V har 1.vara i utvalgene for plan og teknisk samt miljø, utmark og landbruk. Dette er Berulf Vaagan og Svein Bruket.
I tillegg har vi medlemmer i kommunale råd og nemder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**